sponsorem serwisu jest firma Probit

Trening Akademickich Mistrzˇw ?wiata, Wroc?aw 1984